Nina Löwenhielm : ”Samhället betraktar ofta kvinnliga brottslingar som dubbelt avvikande – man bryter både mot normen att begå brott men också mot normen hur man ska bete sig som kvinna.”

Nina Löwenhielm : ”Samhället betraktar ofta kvinnliga brottslingar som dubbelt avvikande – man bryter både mot normen att begå brott men också mot normen hur man ska bete sig som kvinna.”

Nina Löwenhielm är advokat på Advokatfiman John Rainer AB. Nina har tillsammas med Silvia Ingolfsdottir Åkermark podden Brott, skratt och tårar där de berättar om deras vardag som brottmålsadvokater. Vi fick intervjua Nina om podden och hennes arbete och som vanligt frågade vi om tips för att ändra maktstruktuer.

 Berätta om ditt arbete och podd? 
Min drivkraft som brottmålsadvokat är att hjälpa utsatta människor och kämpa för mänskliga rättigheter och rättsstaten som är grunden för vår demokrati. Som försvarsadvokat försvarar jag personer som är misstänkta för brott och som målsägandebiträde hjälper jag brottsoffer. Arbetet handlar i grunden om att misstänkta och brottsoffer ska få en rättssäker och rättvis rättegång. Det är stundtals svårt och tungt men att få hjälpa en medmänniska och komma i kontakt med personer från olika delar av samhället gör arbetet meningsfullt och spännande. Man utvecklas själv som människa och känner stor tacksamhet!

I podden Brott, skratt och tårar  berättar Silvia Ingolfsdottir Åkermark och jag om hur  vår vardag som brottmålsadvokater är fylld av brott, humor och sorg. Vi tar upp aktuella fall och händelser, reder ut missförstånd och tar med lyssnarna in i rättegångssalen. I myllret av crime-poddar tyckte vi att det fanns en lucka som podden fyller och vi vill med den förändra synen på brottmål, slå hål på fördomar och ge en nyanserad bild av det som ofta upplevs som svart eller vitt. Innan vi blev advokater arbetade jag som domare och Silvia som åklagare. Vi har fått positiv respons på podden och det är otroligt kul att dela med oss av den kunskap vi har på ett sätt så att alla kan förstå.

 Vi tror att det är enklare att vara för något, än emot något. Vad är du för när det gäller jämställdhet? 
Jämställdhet är grundläggande för mänskliga rättigheter och demokrati. Alla människor oavsett kön eller härkomst ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Just nu är jag väldigt glad över Sveriges nya sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet och som är en stor framgång för jämställdheten. Den innebär att sex som inte är frivilligt är olagligt och syftet med lagen är att sända ett normativt budskap och påverka människors värderingar. Lagen har redan fått genomslag och i ett alldeles färskt avgörande från Högsta domstolen dömdes en person för det nya brottet oaktsam våldtäkt eftersom personen inte hade försäkrat sig om att den andra personen ville delta i den sexuella handlingen. Förhoppningen är att lagen gör att fler vågar anmäla om de blivit utsatta för sexuella övergrepp och att bevissäkring kan ske så snart som möjligt. Detta kan i sin tur leda till fler fällande domar.

En annan intressant jämställdhetsfråga som vi tar upp i podden är den s.k. ”rosa lagboken”, ett fenomen som innebär att kvinnor får lägre straff än vad män får för samma typ av brott. Varför är inte alla lika inför lagen i den bemärkelsen? En annan jämställdhetsaspekt som behöver belysas mer är att samhället ofta betraktar kvinnliga brottslingar som dubbelt avvikande – man bryter både mot normen att begå brott men också mot normen hur man ska bete sig som kvinna.

 Hur ändras maktstrukturer bäst?
Genom att förändra attityder och slå hål på fördomar! Just advokatbranschen är långt ifrån jämställd och fortfarande väldigt konservativ. Fortfarande är majoriteten av delägarna på advokatbyråerna män, trots att majoriteten av juriststudenterna är kvinnor. Försvarsadvokater är oftast män och det finns en machokultur i branschen. Det finns en fördom att män väljer män, dvs. att kriminella väljer manliga försvarsadvokater och att kvinnor inte har en chans. Genom att bryta normer och driva frågor om jämställdhet och förändring i branschen kan dessa maktstrukturer ändras. Den bästa försvarsadvokaten är den som är engagerad, påläst och driven, alldeles oavsett kön.

Kvinnliga advokater behöver synas mer. Det är också därför vi har startat podden. Var inte rädd för att ta plats och var en förebild för yngre kvinnor. Promota andra kvinnor, kämpa för det du tror på och ge inte upp. Jag vill vara en förebild för mina två döttrar och vill att de ska växa upp och känna att de har samma möjligheter som killar. Det är en stark drivkraft hos mig.

Finns det några personer eller någon annan organisation som du har som förebild när det kommer till jämställdhet?
Den ideella organisationen Talita som hjälper kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel (som BÄDF skrivit om tidigare här). Polisen och författaren Simon Häggström som under många år arbetat mot prostitution och människohandel i Stockholms undre värd. Läs hans nya bok ”Flickorna som sprang”. Juristen Madeleine Sundell, Frälsningsarméns nationella samordnare som leder deras arbete mot människohandel med otroligt engagemang.

Sysselsättning: Brottmålsadvokat
Motto: Var snäll
Instagram profil: @ninalowenhielm  

Julibrevet

Podd-tips: Fannys förebilder

Podd-tips: Fannys förebilder