”Diskriminering grundar sig ofta i okunskap”

”Diskriminering grundar sig ofta i okunskap”

För ett tag sedan skrev vi om stiftelsen AllBrights vårrapport 2019 ”Vetenskapsmannen inte kvinna” och nu har vi fått intervjua vd och talesperson Amanda Lundeteg.

Varför valde ni att skriva en rapport om akademin och din kommentar till rapporten?
Kvinnor utgör hälften av alla studenter, doktorander och lektorer. Trots detta är tre av fyra professorer män. Allbright har genom året hört skrämmande vittnesmål från universitetssfären och det kändes därför akut viktigt att rikta strålkastarljuset mot akademin. Universiteten ska ägna sig åt innovation och kunskapsspridning, inte diskriminering. Det är relevant att fråga sig om akademin kan garantera forskning i världsklass när de kuggar halva kompetenspoolen.

 Vi tror att det är enklare att vara för något, än emot något. Vad är du för när det gäller jämställdhet?
En individualiserad föräldraförsäkring. Kvinnor tar än idag ut tre fjärdedelar av föräldraledigheten och utför majoriteten av det obetalda hemarbetet. Att dela lika bidrar till att båda föräldrarna får bättre förutsättningar för att utveckla sina karriärer, en starkare förankring på arbetsmarknaden, högre lön och bättre pension.

Hur ändras maktstrukturer bäst?
Diskriminering grundar sig ofta i okunskap. Studier pekar mot att en stor del av de beslut vi fattar grundar sig i omedvetna fördomar som vi sällan reflekterar särskilt mycket över. Att bli medveten om dessa fördomar och aktivt arbeta emot dem är det första steget för att skapa ett mer inkluderande samhälle. 

Finns det några personer eller någon annan organisation som du har som förebild när det kommer till jämställdhet?
Rättviseförmedlingens intersektionella perspektiv inspirerar oss på Allbright att bli bättre och bredda vår egen analys.

Sysselsättning: Vd för Stiftelsen AllBright, som arbetar för ett jämställt och meritokratiskt arbetsliv. Styrelseledamot i Kungliga Dramatiska Teaterns och Stockholms Kvinnohistoriska Museums styrelser.
Motto: "Bättre att göra och be om ursäkt om det blir fel, än att inte göra alls"?
Instagram profil: @amandalundeteg

Majbrevet

PMS- & PMDS-konferensen kommer till Göteborg!

PMS- & PMDS-konferensen kommer till Göteborg!