Anna Ryott: ”Change goes where the money flows”

Anna Ryott: ”Change goes where the money flows”

 Vi har länge tänkt ”henne vill vi ha”, det vill säga vi vill ta del av och sprida denna kvinnas smittande engagemang och erfarenheter av att skapa förändring. Anna utnämndes till årets Mäktigaste samhällsförändrare i Veckans Affärers ”Näringslivets mäktigaste kvinnor” 2018. Vägen dit gick genom en raketkarriär i det privata näringslivet inom managementkonsulting och reklambranschen innan hon började jobba med välgörenhet, först på Unicef och sedan som generalsekreterare för SOS Barnbyar. Efter SOS var Anna vd för Swedfund, svenska statens riskkapitalbolag för hållbart företagande runt om i världen och idag är Anna styrelseordförande på Summa Equity - ett riskkapitalbolag som investerar enbart i hållbara företag med potential för hög tillväxt och avkastning. 

Berätta om bakgrunden/anledningen till ditt engagemang och arbete för hållbarhet och jämställdhet? 
Jag har sedan min barndom varit engagerad i rättvisefrågor. Jag tror att det kommer ifrån mina föräldrar, min mamma var mellanstadielärare och pappa militär och vi diskuterade mycket hemma om världen och barns rättigheter och förutsättningar. Min utbildning och mitt arbetsliv var inte till en början den traditionella vägen in i att arbeta med denna typ av frågor som jag gör idag.  Tidigare engagerade jag mig mest på fritiden men genom några starka upplevelser och möten och genom att jag har fått barn så fick jag en stark känsla av att jag måste jobba med rättvisefrågor på heltid. Jag kände att jag vill använda min kunskap, mitt engagemang och kontaktnät och sökte mig då till Unicef. Men efter 6 år gick jag tillbaka till privata sektorn då jag tror att för att verkligen kunna bekämpa fattigdom, ökade klyftor och jobba för miljön så behöver man få med sig kapitalet och näringslivet.

 Vi tror att det är effektivare att vara för något, än emot något. Vad är du för när det gäller jämställdhet? 
Jag är för fakta – jag tycker att det finns så mycket information, forskning och bevis för att jämställda bolag och styrelser presterar bättre. Det finns forskning som visar att jämställda organisationer är bättre på att leverera hållbarhet och hållbarhet + jämställdhet ger högre avkastning. Så när bolag och styrelser ser dessa frågor som strategiskt viktiga och går ifrån att betrakta det som riskhantering till möjlighetsutveckling, det är de bolagen som kommer lyckas i framtiden. Change goes where the money flows och jag tycker att det finns många investerare och fått upp ögonen för detta och som förstår att man måste ta hänsyn till the people and the planet för att bygga både socialt och ekonomiskt hållbara bolag.

 Hur ändras maktstrukturer bäst?
Det ena sättet är showing by doing. När Allbrights rapport om riskkapitalbranschen visade att den består av 97% manliga partners så vill jag engagera mig och försöka göra något år det. Summa Equity är ett unikt riskkapitalbolag som har som affärsidé att lösa globala problem och genom min ordförandepost kan jag vara en förebild i handling, genom att vara en kvinna på en position där det oftast är en man.

 Det andra sättet är att det finns en kraft i att bevisa att det är en framgångsrik strategi att arbeta hållbart, jag tror först och främst i förändringen i det. Det är också viktigt att visa på att de förändringar som krävs inte innebär att vi måste sluta njuta utan att det handlar om att göra det på ett annat sätt som också är lustfullt. Och om inte det fungerar och leder till förändring så behöver man ta till lagstiftning och opinionsbildning.

 Finns det några personer eller någon annan organisation som du har som förebild när det kommer till jämställdhet?
Melinda Gates som investerar i bolag och VC firmor med kvinnliga grundare.
Atomico och Sophia Bendz.
Allbright och fantastiska Amanda Lundeteg.

 Sysselsättning: Sitter idag i en rolig mix av styrelser - Norrsken Foundation, Axel Johnson AB, UNF Global Entrepreneurs Council, World Childhood Foundation och  Stockholm Sustainable Finance Center vilka alla har den röda tråden att det är företag som förstår att hållbarhet är grunden i en smart affär.
Motto: Försöka göra varje dag till något speciellt genom att göra skillnad i stort eller smått.
Instagram: @anna_ryott

P-gel sätter P för spermierna

P-gel sätter P för spermierna

Sharon Hayes, Echo på Moderna Museet

Sharon Hayes, Echo på Moderna Museet