Vetenskapsmannen inte kvinna

Vetenskapsmannen inte kvinna

Den ideella stiftelsen AllBright verkar för jämställdhet och meritokrati i näringslivet genom opinionsbildning och utbildning. AllBright kartlägger och framställer rapporter om könsfördelningen i svenskt näringsliv och nu i en nyligen utkommen rapport granskas den svenska högskoleverksamheten. I rapporten som fått namnet “Vetenskapsmannen inte kvinnan” konstateras det att tre av fyra professorer är män, trots att kvinnor utgör hälften av alla studenter, doktorander och lektorer. Dessutom att de kvinnor som försöker göra akademisk karriär motarbetas och att det är extra svårt för de som inte känner rätt personer, eller har en professor som tar en under sina vingar att göra karriär.  Och som de sammanfattar rapporten med ”Vänskap verkar vara akademikerns bästa merit”. Läs rapporten i sin helhet!

Jämställdt 2073?

Jämställdt 2073?

IG-tipset: Genusarbetaren

IG-tipset: Genusarbetaren