IG-tipset: Muslimska Feminister

IG-tipset: Muslimska Feminister

Kontot är startat av skribenten och debattören Sarah Delshad. Ursprungligen startades Muslimska Feminister, som är en idéplattform med tyngd på självorganisering och representation, som en Facebookgrupp år 2012. Muslimska feminister skriver på sin hemsida att de ”har den muslimska, slöjbärande kvinnans representation i det offentliga rummet som vision, samt ett tydligt mål att den svenska, muslimska kvinnan ska ha rätt att stå i företräde för sig själv som individ, och inte för någonting som är bortom hennes kontroll.”

 På Instagram-kontot presenteras alternativ till hur nutida muslimska kvinnor ofta porträtteras med  utgångspunkt i tesen att vi alla påverkas återkommande bilder och att representation spelar roll. Följ på @muslimskafeminister

Sharon Hayes, Echo på Moderna Museet

Sharon Hayes, Echo på Moderna Museet

Jämställdt 2073?

Jämställdt 2073?