Jämställdt 2073?

Jämställdt 2073?

Världsbankens rapport om ekonomisk jämställdhet på en global nivå visar att utvecklingen har varit kraftigt positiv under de senaste tio åren. För tio år sedan låg snittet för jämställdheten på den 100-gradiga skalan på 70,06 poäng och idag ligger snittet på 74,71 och 131 länder har antagit 274 lagar och regleringar som ökat den ekonomiska jämställdheten. Sverige, tillsammans med Danmark, Frankrike, Lettland, Belgien och Luxemburg får numera full poäng på Världsbankens jämställdhetsskala. För tio år sedan var det inget land som fick full pott och kunde räknas som jämställt vad gäller lagar och regleringar kring arbete, pension, giftermål, familjebildning, rörelsefrihet, företagande och tillgångar, vilket är de områden som Världsbanken mäter. Men trots full poäng innebär inte det hundraprocentig jämställdhet, som Kristalina Georgieva, chef för Världsbanken förklarar i en intervju med Sveriges Radio:
 
– Även om lagen säger att män och kvinnor ska ha lika lön för lika arbete så tjänar svenska kvinnor fortfarande bara 95 procent av männens löner så till och med Sverige har en bit kvar.

 Snittet på 74,71 innebär också att endast tre fjärdedelar av kvinnorna har samma rättigheter som män i ett ”typiskt” land. Men håller den progressiva takten i sig innebär det att världen kommer att nå jämställdhet i lagar och regleringar år 2073. Lyssna på en Sveriges Radios intervju med Kristalina Georgieva, som är Världsbankens första kvinnliga chef, om rapporten, meetoo och om hennes upplevelser av Världsbanken som organisation ur ett jämställdhetsperspektiv!

IG-tipset: Muslimska Feminister

IG-tipset: Muslimska Feminister

Vetenskapsmannen inte kvinna

Vetenskapsmannen inte kvinna